O inicijativi

Inicijativa 300=300

Studentska inicijativa 300je300 spontano se okupila nakon donošenja odluke Ustavnog suda o ukidanju dijela Zakona o HKO sa željom da spriječi nastavak diskriminacije nad više od 100 000 sadašnjih i bivših studenata stručnih studija. Iako je Inicijativa potekla sa Sveučilišnog odjela za stručne studije vremenom raste na nacionalnoj razini te postaje jedan od ključnih faktora u razvoju ove problematike te otvara mnoga druga pitanja koja se tiču studenata i studentskih standarda.

Ciljevi

Novi Zakona o HKO

Kvalifikacija stručnih studija brišu se iz Zakona o HKO 1.1.2021. te time se dovodi u pitanje sudbina bivših studena preddiplomskih i specijalističkih stručnih studija, a trenutne studente stavlja u nezavidan položaj i neizvjesnu budućnost. Izmjene Zakona o HKO treba pod hitno staviti u proceduru i poslati na usvajanje u Sabor Republike Hrvatske.

Izmjena stručnih naziva

Završetkom preddiplomskog stručnog studija (180ECTS) stječe se naziv prvostupnik/ca (bacc.) kratica koja je prepoznata kod nas i u svijetu. Nakon završenog specijalističkog diplomskog stručnog studija (300ECTS) stječe se naziv stručni/a specijalist/ica (struč. spec.) koji postoji samo u Republici Hrvatskoj, te dovodi do mnogih neugodnosti u današnje doba fluktuacije radne snage u Europskoj uniji i svijetu jer naziv nije prepoznat. Zalažemo se za izmjenu i dopunu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju i trenutni naziv stručni/a specijalist/ica izmjeni u magistar (eng. master).

Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (NN 107/2007), koji je stupio na snagu 10.10.2007. Zadnja izmjena i dopuna Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju donesena je u lipnju 2020.

Put prema cilju

Kolege, bivši, sadašnji i budući studenti stručnih studija, ova bitka za novi Zakon o HKO i Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju je bitka svih nas #300je300.


Pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn i na našem YouTube kanalu i Novosti na ovoj stranici.

Sve linkove na jednom popisu imate na Linktr.ee/300je300.

Stop diskriminaciji stručnih studija

STOP DISKRIMINACIJI STRUČNIH STUDIJA